صفحات مسابقات فرنش

تمدید ثبت نام

تمدید ثبت نام


مهلت ثبت نام چهارمین دوره مسابقات فرنش تا تاریخ 3 اسفند ماه  ۹8 تمدید شد.

تاریخ برگزاری مسابقه: 8 و 9 اسفندماهبرای اطلاع بیشتر از جزییات به وب سایت فرنش به آدرس
farnesh.hormozgan.ac.ir
مراجعه نموده یا با ایمیل
 farnesh@hormozgan.ac.ir
مکاتبه نمایید

شماره تماس: 

09131405183

7

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L