صفحات مسابقات فرنش

نحوه ثبت نام فرنش 4

نحوه ثبت نام فرنش 4

برای پرداخت هزینه باید دارای اکانت کاربری در سایت باشید و با ورود به پنل کاربری در منوی سمت راست بر روی فاکتورها و پرداخت ها کلیک نمایید و با انتخاب پرداخت هزینه مسابقه

فیش خود را در قسمت مربوطه آپلود نمایید

هزینه ثبت نام هر تیم مبلغ 300,000 ریال می باشد

شرکت کنندگان محترم مسابقات فرنش  می بایست هزینه ثبت نام را به

شماره حساب 9246584718  یا شماره کارت 5859831016614710 نزد بانک تجارت

 

 به نام دکتر مقدری (دبیر جشنواره) واریز نموده و فیش آن را از طریق پنل کاربری آپلود نمایند