صفحات مسابقات فرنش

شروع ثبت نام فرنش 5

شروع ثبت نام فرنش 5

پنجمین جشنواره دانشجویی علمی فرهنگی فرنش (فرهنگ و دانش) رسما آغاز بکار نمود.

هدف از برپایی این مسابقات ایجاد شور ونشاط علمی و فرهنگی بر اساس کار تیمی و گروهی است.

هر تیم از ۴ تا ۵ نفر می تواند تشکیل شود که اعضای آن باید دانشجوی دانشگاه هرمزگان باشند.

از بین اعضای تیم، باید یک نفر توسط خود آنها بعنوان سرپرست مشخص شود.جزییات مسابقات بزودی اعلام می گردد.

بر اساس ماهیت مسابقات توصیه می شود که تیم ها از رشته های مختلف و دانشکده های مختلف شکل گیرند.

هر دانشجو فقط میتواند در یک تیم ثبت نام نماید.

مهلت ثبت نام 1 بهمن الی 28 بهمن ماه 1401 است.

 برای اطلاع بیشتر از جزییات به وب سایت فرنش به آدرس
farnesh.hormozgan.ac.ir
مراجعه  نمایید.

شماره تماس: 

09131405183